Website

De website van de
DC-10 Sky Riders geeft een leuk beeld van de club activiteiten.

De inhoud van de website wordt gemaakt door de leden. Als iemand een leuk verhaal, een leuke foto of fotoserie heeft, dan kan deze uiteraard worden geplaatst.

In het archief is een overzicht te vinden van alle (bekende) ritten, inclusief foto's, het verslag en de route.

Naast de vaste club activiteiten kunnen leden ad hoc activiteiten op de website plaatsen. Hiervoor een kant en klaar verhaal opsturen naar de webmaster.

Meet & Greet rides kunnen worden opgegeven middels een e-mail aan de leden en aan de webmaster.

 


Contact:

algemeen:
rein@dc10skyriders.nl

webmaster:
webmaster@dc10skyriders.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC-10 Skyriders 2011-2020 ©


DC-10 Sky riders

De eerste clubrit van dit jaar
door Luuk - 25 mei 2020

Het motorseizoen van de SkyRiders zou al een tijdje bezig moeten zijn, maar door de COVID-19 ellende is Aan de startzelfs de eerste rit nog niet gereden.
We kunnen dit jaar alleen terugkijken op de snertrit in januari.

Ook de mei rit valt in het water (of moet ik zeggen: stof) en de juni rit is het zelfde lot beschoren. Deze zou gereden worden op de laatste dag van juni en dan mag je nog steeds niet met een grote groep rijden of een evenement organiseren.

Een dag later, op 1 juli, kan het wel. Dus zijn Peter en ik bezig om dit mogelijk te maken. Daar is de beschikbaarheid van de horeca natuurlijk een punt. Als we geen horeca kunnen vinden voor de lunch, dan zullen we een boterham mee moeten nemen.

Wordt vervolgt.

 


 

Motorrijden met een groep - Corona noodverordeningspuinhoop 2
door Luuk - update 24 mei 2020

Het is lange tijd onduidelijk geweest of motorrijden in een groep toegestaan is. Ook de regels m.b.t. het in Perconferentie 19 mei 2020een groep staan, om rijdens de rit even de benen te strekken, waren lange tijd onduidelijk (zie ook het artikel hieronder).

Tot 19 mei dan, want toen werd tijdens de corona-persconferentie door minister president Rutte een stevige uitspraak gedaan.

Bij de vraag "met hoeveel mensen mag je nou buiten zijn" werd door Rutte geantwoord:

"Daar is op dit moment geen stricte begrenzing op maar je moet wel 1,5 meter afstand houden. Ook moet de groep niet te groot worden, want dan wordt het een evenement. Met vier of 5 mensen in een park zitten is geen probleem".

De persconferentie, met alle details, is te vinden op:
https://www.youtube.com/watch?v=kUjUBBOQqtU

Het genoemde fragment begint bij 44:35 en is vermoedelijk door velen gemist. De persconferentie werd op de meeste televisiezenders tot half acht uitgezonden en de betreffende uitspraak werd rond kwart voor acht gedaan. Deze uitspraak is heel erg duidelijk en laat geen ruimte voor speculatie.

Maar op de website van de Rijksoverheid (wederom zonder datum van publicatie) staat dan weer dat groepsvorming pas op 1 juni mogelijk is. De meeste gemeenten en veiligheidsregio's hanteren namelijk een maximum van twee personen in een groep. Minister-President Rutte is blijkbaar zelf niet goed op de hoogte van de corona-regels die gelden in Nederland of de website van de Rijksoverheid is niet bijgewerkt? Wie of wat moet ik nu geloven? Gelukkig heeft de ANWB sinds kort ook een reiswijzer voor Nederland en daar staat in dat 3 personen in een groep tot 1 juni het maximum is!?
Mocht je geconfronteerd worden met een bekeuring vanwege groepsvorming, dan is een gang naar de rechter ongetwijfeld een nuttige. Wat is de wetgeving? De geldboete is één ding, maar een aantekening op het strafblad moet je niet willen.

Dus rijden in een (kleine) groep moet waarschijnlijk weer tot 1 juni wachten. De clubritten zullen pas op 1 juli weer mogelijk zijn.
Hint, hint: 1 juli?


 

Nogmaals de Corona noodverordeningspuinhoop
door Luuk - update 16 mei 2020

Het is nog steeds mooi weer om een ritje op de motor te maken. Het buitenland is nog verboden terrein, maar een ritje door Nederland moet toch kunnen.

Naar aanleiding hiervan heb ik nogmaals gekeken naar de corona noodverordening, met de veranderingen die per 11 mei ingaan in gedachte.

Deze Corona virusregelgeving is op het gebied van groepsvorming op z’n zachtst gezegd een nog grotere puinhoop geworden. De basis van de regelgeving komt van de regering en de verordening zelf wordt door de burgermeesters uitgevaardigd. Dat betekent dus ook dat elke burgermeester er zijn eigen regels aan toevoegt en dan wordt het snel erg onoverzichtelijk.

Ook het ontbreken van de datum op alle publicaties op de websites van de overheid maakt het onmogelijk om de juiste informatie te vinden.

Ook de veiligheidsregio's hebben nog een stem in het geheel. Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het gebied van brandweer, rampen - en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en openbare orde en veiligheid. Nederland kent 25 veiligheidsregio's. Een veiligheidsregio is een samenwerkingsverband dat wordt bestuurd door de gemeenten. Zo zijn er dus drie instanties die corona-regelgeving maken, los van elkaar staan en afzonderlijk publiceren.

En natuurlijk hebben, "last but not least", de GGD regio's ook nog wat in de melk te brokkelen.

Bijna alle gemeentes hebben een afwijkende noodverordening op het gebied van groepsvorming. De regelgeving van de regering stelt dat bij groepen van drie of meer mensen een minimale onderlinge afstand van 1,5 meter gehouden moet worden; in andere publicaties van de regering staat dat groepsvorming helemaal verboden is?! In vele regio’s geldt dat de maximale groepsgrootte 3 personen is. In vele veiligheidsregio's geldt dat de groepsgrootte maximaal 2 mag zijn. Samenscholing is namelijk verboden en twee personen is geen samenscholing, aldus vele veiligheidsregio's. Vanaf 1 juli kunnen er weer georganiseerde samenkomsten van maximaal 100 deelnemers plaatsvinden.

Ook het RIVM verhoogt de onduidelijkheid, door erop te wijzen dat het niet verstandig is om met meer dan 10 personen samen te komen. De meeste veiliheidregio's hebben bepaald dat de groepsgrootte maximaal twee personen mag zijn.

Door deze grote hoeveelheid afwijkingen valt het niet te achterhalen wat de groepsgrootte mag zijn. Dan zou je dus voor een motorritje alle noodverordening, die onderweg gelden, op moeten zoeken. Het doorwerken van één verordening is al een ramp, laat staan een veelvoud. Het taalgebruik in deze noodverordeningen is vaak een mix van juridisch en populistisch taalgebruik en dat maakt het nog eens extra moeilijk.Corona virus 6 mei

Uit dit alles kan ik concluderen dat twee personen geen groep vormen en derhalve niet aangesproken kunnen worden op groepsvorming. Meer dan twee personen is een groep en dient te voldoen aan de niet goed omschreven regelgeving van Nederland, de veiligheidsregio, de GGD en de gemeente. In ieder geval moet 1,5 m afstand worden gehouden.

Op 6 mei werd door een krant nog gemeld dat de regels voor groepsvorming zouden verdwijnen en de regels voor samenscholing zouden versoepelen. Dat blijkt, net zoals het betreffende krantenartikel, nergens terug te vinden te zijn. In RTL nieuws van 8 mei werd gemeld dat er op dat gebied helemaal niets verandert en dat het ontzettend onduidelijk is.

Ook in het acht uur journaal van 14 mei werd dit aan de orde gesteld. In het gesprek met de Minister President van 15 mei kwam dit ook aan de orde, maar het was duidelijk dat Rutte niet op de hoogte was van de wetgeving en zich er op slinkse wijze onderuit draaide.

Voorlopig is het organiseren van samenkomsten tot 1 juli verboden, dus de clubritten zijn, voor zo ver ik het begrijp, tot die datum onmogelijk. Een Mercedes club met 25 auto's dacht daar anders over, aldus de Gelderlander.

Voorlopig lijkt het dus nog steeds verstandig om onderling in ieder geval 1,5 m afstand te houden houden, want politie en vooral de BOA's zijn heel ijverig in het bestraffen van de 1,5 m regel; de boete bedraagt 400 euro en een strafblad voor de periode van 5 jaar! Het geldbedrag is nog overheen te komen, maar een strafblad betekent voor velen het verlies van hun baan. Ook groepsvorming wordt op dezelfde wijze bestraft. Daar zullen dus nog vele rechtzaken over volgen, en terecht!
Overigens lees ik op diverse websites dat per 1 juni weer samengekomen mag worden met maximaal 10 personen. Alleen maken de officiële website daar geen melding (meer) van en dat was op 23 maart nog wel het geval?!

Overigens hebben sommige gemeenten/ regio's ook een verbod om op straat gezamelijk te eten of te drinken. Daar sta je dan met je boterhammetje en flesje water niets vermoedend naast je motorfiets ….


 

Luxemburg - de buitenlandrit 2020 uitgesteld
door Peter - update 8 mei 2020

Skyriders,Luxemburg

De recente berichten over de actuele situatie en uitzicht op geleidelijke afbouw van de restricties zijn tot nu te weinig hoopvol.

De coördinatie en timing tussen de landen loopt niet synchroon.
Soms ook tegenstrijdig en verwarrend zoals in federaal geregeerd België zoals te lezen in deze berichten:

Op de website van de ANWB staat een overzicht van de landen die wel bezocht kunnen worden.

Daarom is besluit genomen om de buitenlandrit 2020 uit te stellen tot het duidelijker wordt dat er zonder restricties gereisd mag worden.

Dit houdt in dat jullie aanmeldingen komen te vervallen. Onze Skyrider schatkist bewaarder is hiervan op de hoogte en zal de gedane aanbetalingen terug storten.

Voor een volgende buitenlandrit zal er opnieuw een aankondiging en intekenlijst komen. Alle beschikbare informatie,waaronder het routebestand, staat altijd op de 'Leden' pagina.

Groet en blijf gezond,
Peter

NB: alle gegevens op de bladzijde 'Leden' blijven voorlopig nog even staan, in anticipatie op een verbetering in de restrictie en reisadviezen van Luxemburg, Duitsland, België en Frankrijk. In deze landen geldt op dit moment alleen de mogelijkheid van noodzakelijk reizen. Ook de vervallen deelnemerslijst blijft voorlopig op de ledenpagina staan.


 

Gereden ritten t/m 2019
door Luuk - 26 november 2019Gereden routes 2010-2015

In de afgelopen jaren hebben we vaak op de motor door Nederland gereden, uiteraard altijd in zeer goed gezelschap. Vele mooie routes zijn afgelegd, maar bepaalde delen van Nederland zijn wel erg veel bereden.

In het bijgaande bestand heb ik alle routes tussen 2010 en november 2019 eens bij elkaar gezet. Het resultaat staat in het kaartje hiernaast.

Wellicht nuttig om eens in de gaten te houden bij het uitzetten van een rit. Een beetje variatie is tenslotte wel zo leuk.

De routebestanden van alle gereden routes (zover bekend) staan overigens op de bladzijde 'Archief'.

 


 

De motorclub

De DC-10 Sky Riders zijn een enthousiaste club mensen die het vliegen en motorrijden gemeen hebben. Zij rijden van maart t/m oktober eenmaal per maand. Zij doen dit al vanaf juni 1992 en een aantal namen uit die tijd staan nog steeds in de ledenlijst en behoren tot de vaste kern van rijders.

De eerste 18 ritten uit het verleden zijn opgenomen in het Archief, inclusief uitnodigingen uit de begintijd; door Jaap teruggevonden en erg leuk om in te zien. Grootte is 40 Mb, dus alleen voor de snellere internetverbinding. Wellicht zijn de routes uit die tijd nog te rijden.
In de loop der jaren zijn veel routes gereden en de foto's, verslagen en routebestanden zijn ook te vinden op de bladzijde 'Archief'.

In 2011 een nieuw initiatief ontstaan, de zgn. Meet & Greet rides. Hierbij neMeet en Greet Rideemt iemand het initiatief om op korte termijn een rondje te gaan rijden en nodigt daarbij de Sky Rider leden uit. Deze uitnodiging kan een of meerdere dagen van te voren worden uitgestuurd. Introduceés zijn van harte welkom.
De route die gereden gaat worden wordt bepaald door diegene die het initiatief neemt, tenzij er iemand een beter idee heeft. Mocht er geen route zijn, dan kan ook via TomTom kronkelweggetjes of via de OnRoute motorkaart ergens naar toe worden gereden.
In 2012 is dit initiatief uitgebreid met de Meet & Greet ride buitenland, met een rit naar de Moezel. In 2013 werden maar liefst tien Nederlandse Meet & Greet rides gereden en twee buitenlandse.

Deze spontane evenementen gaan als 'Meet&Greet ride' door het leven gaan. Wil je een Meet&Greet rit houden, stuur mij dan een uitnodiging en ik publiceer het zo snel mogelijk op de website. Een e-mailtje naar de andere Sky Riders is natuurlijk ook noodzakelijk. Een kort verslag, met foto's en routes, is te vinden op de bladzijde 'Archief'.

Het originele embleem van de club is ook weer teruggevonden, met een heuse Harley en natuurlijk een DC10.

DC-10 Sky Riders embleem

 


 


Aan de start (van het motorseizoen)
Perconderentie van 19 mei 2020 - duidelijker kan het niet
Wat kan er weer - veel maar groepsvorming is nog steeds uit den boze
De Corona beperkingen van de regering - in sommige regio's niet de enige beperkingen
Luxemburg - alleen noodzakelijk reizen toegestaan
Gereden routes tussen 2009 en november 2019
DC-10 Sky Riders embleem